Rehabilitacja
dzieci: 607-901-633
dorosłych: 52-307-72-58
Kontakt mailowy
sensor.rehabilitacja@gmail.com
Zapraszamy
Pon-Piątek 8:00-20:00

dr Marta Podhorecka, fizjoterapeutka specjalizująca się w terapii pacjentek z zaburzeniami dna miednicy, powikłaniami okołoporodowymi oraz problemami intymnymi.

Edukacja

Absolwentka  Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie specjalizacji z zakresu Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej.

Kariera Zawodowa
Asystent w Katedrze i Klinice Geriatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe związane jest z wieloletnią praktyka prywatną oraz wolontariatem w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy.

Obecnie

Od wielu lat interesuje się możliwościami zastosowania fizjoterapii w leczeniu zaburzeń dna miednicy a w szczególności kobiet z nietrzymaniem moczu oraz  z zaburzeniami współżycia. Jej zainteresowania obejmują również psychosomatykę, oddziaływania emocji na ciało. Współautorka badawczych programów terapeutycznych przeznaczonych dla kobiet z zaburzeniami dna miednicy. Aktywnie współpracująca z bydgoskim oddziałem stowarzyszenia Uro-Conti oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Prywatnie mama dwóch cudownych córek. W wolnym czasie rozwija pasję do tworzenia, a w szczególności szycia i malarstwa.

Profesjonalne Osiągnięcia

Współautorka łącznie około 50 prac naukowych z zakresy fizjoterapii kobiet, geriatrii oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich. Prelegentka wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Członek Rady Krajowej Izby Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie..

Kwalifikacje Podyplomowe i Szkolenia

Fizjoterapia w geriatrii z elementami nowoczesnych metod terapii -Kraków

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej -Kraków

Kurs – fizjoterapia w połogu cz.1 – Poznań

Fizjoterapia zaburzeń dna miednicy – szkolenie teoretyczno – praktyczne – Poznań

PNF – kurs podstawowy – Kraków

Czytanie i analiza zdjęć RTG -Warszawa                                           

NDT Bobath dla dorosłych -Warszawa

Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone – Kraków

OM Body Ball -Bydgoszcz

Masaż leczniczy – II stopnia – Bydgoszcz

Medical Taping Concept for physiotherapists – Kraków

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne – Bydgoszcz

Podstawy medycznego języka migowego – Bydgoszcz