Rehabilitacja
dzieci: 607-901-633
dorosłych: 52-307-72-58
Kontakt mailowy
sensor.rehabilitacja@gmail.com
Zapraszamy
Pon-Piątek 8:00-20:00

mgr Sebastian Szyper - Specjalista w Fizjoterapii.

Odznaczony przez Ministra Zdrowia Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”` oraz Laureat prestiżowej Nagrody ZŁOTY OTIS 2017 w służbie zdrowia nadany przez Instytut Nagrody Zaufania Złoty Otis w Warszawie. Członek Rady Krajowej Izby Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie . Posiada 10 letnie doświadczenie kliniczne w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Edukacja.
Otworzył przewód doktorancki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył 4 letnie studia specjalistyczne uzyskując tytuł Specjalisty w Dziedzinie Fizjoterapii.

Kariera Zawodowa
Asystent w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Doświadczenie kliniczne to ponad 7 lat pracy jako Asystent na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Kujawsko Pomorskie-Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy z jednostką w Smukale oraz 9 lat pracy w prywatnym gabinecie. Wieloletni prezes, pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie.

Obecnie
Ojciec dwóch wspaniałych synów. Od wielu lat interesuje się neurorehabilitacją a w szczególności rehabilitacją po udarach mózgu oraz urazach czaszkowo-mózgowych., zespołami bólowymi kręgosłupa a takżę urazami ortopedycznymi a w szczególności terapią ręki. Uczestniczy w badaniach dotyczących zmian czynnościowych autonomicznego układu nerwowego oraz analizy czasowo-przestrzennej chodu u pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu oraz terapii GET (Graded Exercise Therpay) chorych z zespołem przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome CFS/ME). Od wielu lat prowadzi skutecznie rehabilitację z pacjentami z deficytem o podłożu neurologicznym z ukierunkowaniem na terapię stopy i dłoni oraz zespołami bólowymi kręgosłupa jak również terapią ręki po urazach.

Profesjonalne Osiągnięcia
Członek Rady Krajowej Izby Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie. Członek Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.  Uczestnik oraz organizator kilkunastu konferencji w kraju i za granicą w dziedzinie fizjoterapii. Prelegent podczas 5 konferencji oraz uczestnik 2 debat w kraju w tematyce fizjoterapii i fizjoprofilaktyce. Autor 3 publikacji naukowych. 

Kwalifikacje Podyplomowe i Szkolenia

Międzynarodowy terapeuta metody IBITA BOBATH (Warszawa)
Dyplomowany Terapeuta metody PNF (Kraków)
Podstawy terapii Reki (Kraków) 
Terapia Saebo - Dynamiczne Ortezy jako innowacyjna terapia neurologiczna (Warszawa)
Terapia Manualna w Modelu Holistycznnym (Poznań)

Stopa i Staw Skokowy – Kurs Podstawowy z zakresu podologii ortopedycznej (Warszawa)
Nowoczesne Metody Leczenia Stawu Kolanowego – chirurgia i rehabilitacja (Warszawa)
Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu moduł 1,2,3 (Warszawa)
Kinesio Taping KT1 oraz KT2 (Kraków)
Kinesio Taping KT3 w Neurologii (Warszawa)
Masaż leczniczy II stopnia (Bydgoszcz)