Rehabilitacja po udarze mózgu – Bydgoszcz

Udar mózgu jest nagłym pojawieniem się objawów ogniskowego uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej rozległości. Udar mózgu może być wywołany krwotokiem mózgowym, zakrzepem czy zatorem tętnic mózgowych. Objawy kliniczne są uzależnione od wielkości i miejsca uszkodzenia. Rehabilitacja po udarze mózgu jest bardzo ważną częścią leczenia tych osób. Szybkość rozpoczęcia rehabilitacji wpływa na to, kiedy i w jakim stopniu pacjent powróci do dawnej sprawności. Do czynników ryzyka zalicza się: cukrzycę, otyłość, nadciśnienie tętnicze, nikotynizm, choroby serca, brak aktywności fizycznej, wiek powyżej 55 lat, płeć męska oraz predyspozycje genetyczne, które są uwarunkowanymi schorzeniami i zespołami predyspozycji do stanów zakrzepowych.

Wyróżnić można 2 rodzaje udaru:

  • udar niedokrwienny – wywołany brakiem dopływu krwi do mózgu.
  • udar krwotoczny – wywołany gwałtownym pęknięciem naczynia i wylewem krwi niszczącym mózg.

Rehabilitacja po udarze mózgu dzieli się na trzy okresy. Pierwszy z nich odbywa się w szpitalu na oddziale neurologicznym i trwa od jednego do nawet kilkunastu dni od udaru. Etap drugi – odbywa się na oddziale rehabilitacji neurologicznej i trwa od 3 do 16 tygodni. Ostatni etap mogą Państwo wykonać w Sensor Bydgoszcz i jest to okres adaptacji zwany także przewlekłym. Etap ten trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Okres adaptacji ma na celu usprawnić funkcjonowanie kończyny górnej bezpośrednio zajętej, poprawić stereotyp chodu, a także usamodzielnić pacjenta. Wczesne wdrożenie pionizacji, neurofizjologicznych metod rehabilitacji i kompleksowości procesu usprawniania, pielęgnacji oraz zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w sposób znaczący wpływa na efektywność leczenia skutków udaru. To z kolei przekłada się na sprawność funkcjonalną i poprawę jakości życia. Rehabilitacja po udarze mózgu jest niezwykle ważnym elementem ze względu na wiele konsekwencji wynikających z przebycia tego rodzaju zaburzenia czynności mózgu. Może ona trwać nawet kilka lat – jest to uzależnione od skali uszkodzeń mózgu.

Terapia ręki – Bydgoszcz

Sprawność rąk definiuje samodzielność i poziom funkcjonowania człowieka. Praca naszych rąk jest bardzo istotna i wymaga precyzji. Bardzo często z przyczyn zdrowotnych, np. w przypadku uszkodzeń mózgu, czy po przebytych urazach komunikacyjnych umiejętności naszych rąk zostają zahamowane.

Jeżeli zauważasz u siebie:

  • problemy z koordynacją pracy obu rąk,
  • problemy z codziennymi czynnościami, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, układanie drobnych przedmiotów,
  • zaburzenia mechanizmu równowagi, np. staniem na jednej nodze, trudności z jazdą na rowerze,
  • trudności z trzymaniem przedmiotów w dłoni, np. ściskanie za mocno długopisu,
  • trudności z dostosowywaniem siły i szybkości ruchów do wykonywanej czynności (są zbyt słabe/mocne lub zbyt wolne/szybkie), lub inne objawy, które Cię martwią – zapraszamy do nas.

W takich przypadkach wskazana jest terapia ręki, która polega na indywidualnej mobilizacji struktur dłoni umożliwiającej powrót do kontroli ruchów kończyny górnej. Szybkie rozpoznanie objawów i dobranie właściwej fizjoterapii jest skuteczną drogą do sukcesu.

Terapia ręki skierowana jest zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci, a cele ustalane są indywidualnie z każdym pacjentem, w zależności od predyspozycji i poziomy dysfunkcji. Do podstawowych celów terapii wymienić należy poprawę sprawności manualnej, poprawę umiejętności chwytu, poprawę koordynacji oko-ręka, usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk, zwiększenie czucia powierzchownego i głębokiego. Ćwiczenia dobierane są przez fizjoterapeutę indywidualnie do potrzeb pacjenta, a terapia ręki zawsze poprzedzona jest diagnozą i rozpoznaniem stopnia dysfunkcji u pacjenta. Długość trwania fizjoterapii u każdego pacjenta jest inny i zależy od wielu czynników. Sensor Bydgoszcz zaprasza!