Terapia NDT Bobath

Zarówno w Polsce jak i na świecie od wielu lat rehabilitacja dzieci i rehabilitacja niemowląt dynamicznie się rozwija. Jednym z nierozłącznych jej elementów jest terapia NDT Bobath wykorzystywana jako metoda leczenia dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego oraz dzieci z niewielkimi dysfunkcjami w zakresie zaburzonego napięcia mięśniowego czy kontroli posturalnej. Podstawą postępowania usprawniającego jest szczegółowa analiza problemu klinicznego, wnikliwa ocena rozwoju psychomotorycznego oraz potencjału dziecka. Terapia jest przyjazna dzieciom! Terapia NDT Bobath przede wszystkim ukierunkowana jest na nauczenie możliwie największej samodzielności oraz uczestnictwa w życiu codziennym oraz społecznym. W sytuacji, kiedy dzieci są skierowane na rehabilitację z niewielkimi deficytami, dzięki terapii NDT Bobath można odzyskać równowagę w rozwoju, poprawić jakość wzorców ruchowych, a także prawidłowo normalizować zaburzone napięcie mięśniowe. Program rehabilitacyjny jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta uwzględniają jego wiek i możliwości motoryczne. Cel rehabilitacji jest ściśle ustalany wraz z rodzicem, angażując go również w terapie poprzez szczegółowy instruktaż prawidłowej pielęgnacji, możliwości różnorodnych zabaw w domu wzmacniających terapie wykonywaną przez terapeutę. Wiele cennych wskazówek może być wykorzystywanych w codziennych czynnościach, nie zaburzając rozkładu dnia. Rodzic bierze czynny udział w przebiegu i planowaniu terapii. Terapia NDT Bobath prowadzona jest w Sensor Bydgoszcz tylko przez doświadczonych fizjoterapeutów. Zapraszamy!

Prawidłowa pielęgnacja i zabawy wspomagające rozwój
Prawidłowa pielęgnacja jest bardzo ważnym elementem od pierwszych dni życia dziecka, gdyż może zapobiegać wielu dalszym problemom w rozwoju malucha. Wprowadza ona harmonię i płynność w podstawowej opiece nad dzieckiem, daje mu większe poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim delikatnie stymuluje jego rozwój. Niestety bardzo duża ilość młodych rodziców w sposób nieświadomy nieprawidłowo stymuluje rozwój dziecka kształtując często nieprawidłowe wzorce ruchowe oraz asymetry
Instruktaż jest prowadzony zgodnie z koncepcją NDT Bobath.

Masaż Shantala
Masaż Shantala może być przyjemnym urozmaiceniem dnia naszego maluszka, ale przede wszystkim może wpływać na jego prawidłowy rozwój. Szczególnie potrzebny jest dla dzieci, które mają problem z zasypianiem, mają wzmożone napięcie mięśniowe oraz są niespokojne. Istotą tego masażu jest wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a ich maleństwem. W trakcie masażu ważna jest komunikacja z dzieckiem poprzez dotyk, kontakt wzrokowy, a także głos.
Regularny masaż ma pozytywny wpływ na dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. Ten rodzaj masażu każdy może wykonywać z łatwością, jego technika wykonywania jest stosunkowo prosta do nauczenia.
Regularne masowanie dziecka codziennie albo co najmniej 3-4 razy w tygodniu daje następujące korzyści:
Dla niemowlęcia lub dziecka:
• pomaga w uregulowaniu snu,
• poprawia trawienie,
• wycisza, uspokaja,
• podnosi świadomość własnego ciała, jego granic; w ten sposób wzmaga poczucie bezpieczeństwa,
• poprawia, wzmaga więzi z rodzicem,
• podnosi odporność organizmu, stymuluje układ hormonalny.
Dla rodzica lub osoby wykonującej masaż:
• poprawia pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem,
• uspokaja,
• łagodzi lub zapobiega poporodowej depresji u matek,
• wzmaga oraz poprawia więź z dzieckiem,
• pomaga w zrozumieniu dziecka, tego co komunikuje, jakie potrzeby próbuje przekazać.

Kinesiotaping
Metoda wspomagająca podstawową rehabilitacje. Za pomocą odpowiedniej aplikacji wpływa hamująco lub wspomagająco na mięśnie, zmniejsza obrzęki limfatyczne, ma szerokie zastosowanie w wadach postawy, zespołach bólowych. Plastry są bawełniane, hipoalergiczne, wodoodporne i przepuszczalne dla powietrza. Rezultaty terapeutyczne jest osiągane przez działanie sensoryczne.

PNF
Metoda przeznaczona wyłącznie dla dzieci, które potrafią współpracować z terapeutą. W terapii wykorzystywane są mocne strony i umiejętności dziecka, w celu odwrócenia utraconych funkcji. Ruchy podczas ćwiczeń są naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, możliwie najbardziej zbliżone do aktywności dnia codziennego. Wzorce ruchowe prowadzone są wzdłuż diagonalnych, aktywizując jak największą ilość mięśni wchodzących w skład tego samego łańcucha mięśniowego. Metoda w rehabilitacji dzieci ma szerokie zastosowanie w wadach postawy, jeśli jest zachowany kontakt i czynna współpraca to również z dziećmi z mózgowym porażeniem, zanikami mięśniowymi, przepukliną oponowo-rdzeniową, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego czy bwodowym układem nerwowym. Metoda ma na celu przywracanie prawidłowych wzorców ruchowych podczas chodzenia, wstawania, siadania, ubierania się i innych czynnościach życia codziennego.

Terpia VOJTY

Terapia Vojty jest jedną z głównych metod rehabilitacji niemowląt i małych dzieci. Zdobyła zaufanie wielu rodziców dzięki widocznym i stosunkowo szybkim efektom.

Profesor Vojta stworzył metodę, która obejmuje część diagnostyczną- oceniającą powstałe zaburzenia oraz część terapeutyczną. Terapeuta podczas badania obserwuje i analizuje motorykę spontaniczną w pozycji na brzuchu i na plecach, a także w wybranych funkcjach adekwatnych dla wieku dziecka.

Terapia Vojty polega na torowaniu odruchów, dążeniu do poprawy zaburzonych wzorców ruchowych. Podczas terapii dziecko układa się w indywidualnie dostosowanej pozycji oraz uciska się wybrane punkty na ciele tzw. strefy stymulacji. Ucisk ma odpowiednią siłę, a przede wszystkim istotny jest jego kierunek. Dochodzi do skoordynowanej, rytmicznej aktywacji wszystkich mięśni szkieletowych i uruchomienia ośrodkowego układu nerwowego na różnych poziomach aktywności.

Fizjoterapia dzieci za pomocą ćwiczeń Vojty wykonywana jest początkowo przez fizjoterapeutę dziecięcego, który uczy też rodzica, ponieważ terapia jest skuteczna, kiedy jest prowadzona kilka razy dziennie. Istotną rolę w procesie usprawniania odgrywają tutaj rodzice, którzy ćwiczą w domu z dzieckiem.

Terapia Vojty wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, zmianę wzorca ruchu z patologicznego na fizjologiczny tylko dzięki powtarzalności terapii w ciągu dnia.