Rehabilitacja po udarze mózgu – Bydgoszcz

Udar mózgu jest nagłym pojawieniem się objawów ogniskowego uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej rozległości. Udar mózgu może być wywołany krwotokiem mózgowym, zakrzepem czy zatorem tętnic mózgowych. Objawy kliniczne są uzależnione od wielkości i miejsca uszkodzenia. Rehabilitacja po udarze mózgu jest bardzo ważną częścią leczenia tych osób. Szybkość rozpoczęcia rehabilitacji wpływa na to, kiedy i w jakim stopniu pacjent powróci do dawnej sprawności. Do czynników ryzyka zalicza się: cukrzycę, otyłość, nadciśnienie tętnicze, nikotynizm, choroby serca, brak aktywności fizycznej, wiek powyżej 55 lat, płeć męska oraz predyspozycje genetyczne, które są uwarunkowanymi schorzeniami i zespołami predyspozycji do stanów zakrzepowych.

Wyróżnić można 2 rodzaje udaru:

  • udar niedokrwienny – wywołany brakiem dopływu krwi do mózgu.
  • udar krwotoczny – wywołany gwałtownym pęknięciem naczynia i wylewem krwi niszczącym mózg.

Rehabilitacja po udarze mózgu dzieli się na trzy okresy. Pierwszy z nich odbywa się w szpitalu na oddziale neurologicznym i trwa od jednego do nawet kilkunastu dni od udaru. Etap drugi – odbywa się na oddziale rehabilitacji neurologicznej i trwa od 3 do 16 tygodni. Ostatni etap mogą Państwo wykonać w Sensor Bydgoszcz i jest to okres adaptacji zwany także przewlekłym. Etap ten trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Okres adaptacji ma na celu usprawnić funkcjonowanie kończyny górnej bezpośrednio zajętej, poprawić stereotyp chodu, a także usamodzielnić pacjenta. Wczesne wdrożenie pionizacji, neurofizjologicznych metod rehabilitacji i kompleksowości procesu usprawniania, pielęgnacji oraz zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w sposób znaczący wpływa na efektywność leczenia skutków udaru. To z kolei przekłada się na sprawność funkcjonalną i poprawę jakości życia. Rehabilitacja po udarze mózgu jest niezwykle ważnym elementem ze względu na wiele konsekwencji wynikających z przebycia tego rodzaju zaburzenia czynności mózgu. Może ona trwać nawet kilka lat – jest to uzależnione od skali uszkodzeń mózgu.